Free legal service

Sorry, this entry is only available in Albanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Shërbimi ligjor falas
Avokatët e FShDPAK ofrojnë ndihmë ligjore falas për çdo individ me aftësi të kufizuara dhe për familjarët e tyre nëpërmjet informimit dhe orientimit ligjor të çështjeve në rrugë administrative. FShDPAK i kushton rëndësi të veçantë edhe mbrojtjes avokatore në Gjykatë për të gjitha ato raste specifike dhe strategjike që synojnë vendosjen e praktikave të mira ligjore për mbrojtjen dhe garantimin e të drejtave të personave me aftësi të kufi zuara

Historik (llojet e asistencës në 4 qytete)

Për tu plotësuar nëse ka nevojë

Shërbimi ligjor falas funksionon në FShDPAK prej vitit 2002 falë mbështetjes financiare të “Civil Rights Defenders” (ish Komiteti Suedez i Helsinkit per te Drejtat e Njeriut-SHC).
Ky program ka si mision mbrojtjen e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar, përmirësimin e kuadrit ligjor, dhe ndërgjegjësimin e komunitetit për respektimin e të drejtave të personave me aftësi të kufizuar në shoqërinë Shqiptare.Prej vitit 2005 deri në vitin 2014 ky program ka ushtruar veprimtarinë e tij përveç Tiranës edhe në qytetet Shkodër, Korçë, Elbasan, Durrës, Vlorë.

Aktualisht ky program ofron shërbimet e tij në Tiranë dhe duke u përqëndruar kryesisht në ndjekjen e rasteve specifike dhe strategjike që synojnë mbrojtjen e të drejtave të personave me aftësi të kufizuara.

Qendra per Zhvillimin e Shanseve te Barabarta Shkodër me mbështetjen financiare të xxxxx ka ushtruar aktivitetin e saj përgjatë periudhës xxxxxx.
Aktiviteti i Qendres per Zhvillimin e Shanseve te Barabarta, Shkoder ka qenë i fokusuar në mbeshtetjen e personave me aftesi te kufizuar mendore dhe familjareve te tyre. Kjo qender perben nje nga modelet qe promovon te drejtat dhe pjesmarrjen e njerezve me AK ne jeten e shoqerise shqiptare permes arsimimit, punesimit, formimit profesional, jetes aktive ne komunitet. Qendra do te sherbeje si qender burimore informacioni, trainimi, orientimi, mbrojtje ligjore per personat me aftesi te kufizuar dhe familjaret e tyre.