Historical

Sorry, this entry is only available in Albanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar (FSHDPAK) me mbështetjen financiare të USAID Shqipëri është duke zbatuar projektin “Qeverisja e mirë në kontekstin e aftësisë të kufizuar”.
Pjesë e aktiviteteve të këtij projekti janë edhe realizimi i dy seancave trajnimi me përfaqësues të institucione qëndrore dhe vendore sa i përket kuadrit ligjor të përgjithshëm dhe specifik që garanton transparencën dhe llogaridhënien në informacion dhe konsultimin publik, në kontekstin e aftësisë të kufizuar.
Gjatë seancave të trajnimit do të keni mundësi të njiheni me pratikën ndërkombëtare si dhe me detyrimet ligjore që sanksionon kuadri ligjor Shqiptar në lidhje me dhënien e informacionit publik sipas formës dhe formateve lehtësisht të arritshme nga të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuar. Pjesë e materialeve të këtij trajnimi do të jetë edhe shpërndarja e një “Guide udhëzuese” mbi elementët e përfshirjes së personave me aftësi të kufizuar në proceset e informimit dhe konsultimit publik.