Employment

Sorry, this entry is only available in Albanian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Punësimi i Personave me Aftësi të Kufizuara

FShDPAK promovon përfshirjen sociale dhe në tregun e punës të personave me aftësi të kufizuara. Programi ofron shërbime punësimi për personat me aftësi të kufizuara që kërkojnë punë; ndihmon në krijimin e besimit dhe aftësive të tyre, i udhëzon ata drejt AFP (Arsimit dhe Formimit profesional) orienton dhe ndërmjetëson punësimin apo vetpunësimin e tyre. FShDPAK mbështet reformën ligjore në AFP dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara për të siguruar përmbushjen e standardeve më të mira të kuadrit ligjor të BE, OKB dhe ndërkombëtare, përfshirë “Planin e veprimit të BE-së për Aftësinë e Kufizuar 2010-2020”, KDPAK (Konventën e OKB për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara) etj. FShDPAK rrit ndërgjegjësimin dhe krijon partneritete midis palëve të interesuara mbi çështjet të rëndësishme për integrimin social dhe në tregun e punës të personave me aftësi të kufizuara dhe lehtëson shkëmbimin e njohurive dhe praktikave më të mira midis pushtetit lokal, institucioneve publike, organizatave të shoqërisë civile dhe punëdhënësve.

Me mbështetjen e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Zhvillim Ndërkombëtar (USAID), në Tetor 2010, Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara, filloi zbatimin e projektit “Fuqizim Ekonomik për Personat me Aftësi të Kufizuara në Shqipëri”. Përmes një përqasje shume dimensionale, FSHDPAK po punon me të gjithë aktorët përgjegjës për problematikën e punësimit të PAK dhe me ta të sigurojë ndërhyrjet e duhura në kuadrin e politikave dhe legjislacionit, si edhe të nxisë programe dhe masa proaktive që do të garantojnë fuqizimin ekonomik dhe punësimin e personave me aftësi të kufizuara në Shqipëri. Për zbatimin e projektit, është nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me Shërbimin Kombëtar të Punësimit dhe Drejtoritë Rajonale të Punësimit në Tiranë, Elbasan, Shkodër e Vlorë, në bazë të së cilës FSHDPAK ka rol thelbësor për ofrimin e ekspertizës me qëllim njohjen e problematikës me fokus punësimin e personave me aftësi të kufizuara, koncepteve të përshtatjes së arsyeshme dhe mosdiskriminimin, njohjen dhe përfshirjen e shërbimit të specializuar të krijuar përmes projektit nga FSHDPAK, në sistemin publik të shërbimit të punësimit të ofruar nga këto institucione.