Stafi dhe Bordi

Bordi Drejtues i ADRF përbëhet nga 5 anëtarë:
Zj. Arjana Haxhiu, President
Z. Florian Ballhysa, Anëtar
Z. Virgjil Nano, Anëtar
Zj. Aferdita Seiti, Anëtar
Zj. Mimoza Bezhani, Anëtar

Zj. Blerta Çani (Drenofci), Drejtore Ekzekutive