Aftësia e Kufizuar në Shqipëri

 • Shërbimet për PAK

  …..

 • Politika dhe legjislacioni

  Ligj Nr. 93/2014 për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara…..

 • Statistika

  Sipas statistikave të fundit nga Sherbimi Social Shteteror (SHSSH) deri në muajin Gusht 2018, numri i personave që janë njohur zyrtarisht të kenë një aftësi të kufizuar në Shqipëri eshte…..

 • Përkufizimi

  “Persona me aftësi të kufizuara” janë individët që kanë dëmtime afatgjata fizike, mendore, intelektuale ose ndijore, dëmtime të cilat, në bashkëveprim me pengesat e ndryshme,…..