Sherbime Kreu

  • Shërbimi i karrigeve me rrota

    FSHDPAK që prej vitit 1996 menaxhon fabrikën Mirësia, në të cilën përgatiten karrige me rrota për personat me aftësi të kufi zuara dhe ofrohen shërbime mbështetëse për këtë mjet, duke…..

  • Shërbimi ligjor falas

    Shërbimi ligjor falas Avokatët e FShDPAK ofrojnë ndihmë ligjore falas për çdo individ me aftësi të kufizuara dhe për familjarët e tyre nëpërmjet informimit dhe orientimit ligjor të…..

  • Shërbimi i Punësimit

    Shërbimi për punëkërkuesit me aftësi të kufizuara Është krijuar një model i shërbimit të specializuar të punësimit për punëkërkues të papunë me aftësi të kufizuara i cili përfshin…..