Uncategorized

 • Kuadri ligjor

  LIGJ Nr. 93/2014 për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara Ligj Nr. 146/2014 për njoftimin dhe konsultimin publik Ligj Nr. 119/2014 për të drejtën e informimit…..

 • Historik

  Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuar (FSHDPAK) me mbështetjen financiare të USAID Shqipëri është duke zbatuar projektin “Qeverisja e mirë në kontekstin e…..

 • Video Spote

  …..

 • Aktivitetet e fundit

  …..

 • Njoftime për shtyp

  …..

 • Deklaratë

  …..

 • Link OJF

  …..

 • Raporte

  Konventa mbi të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara dhe Protokolli i saj Opsional (A/RES/ 61/106) u miratua më 13 Dhjetor 2006 në Nju Jork dhe u hap për ratifikim më 30 Mars 2007. Kjo…..

 • Media

  …..

 • Komuniteti i Biznesit

  …..