Fondacioni Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (FShDPAK/ADRF) po zbaton nismën “EU4DIJA - EU4Disability Inclusive Justice in Albania”  mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian, dhe zbatuar në bashkëpunim me ANAD dhe Doën Syndrome Albania.

Në kuadër të këtij projekti, ADRF shpall thirrjen për subjekt tregtar i cili ofron:

  • 3 Laptopë të rinj dhe aksesorët përkatës që do të përdoren nga punonjësi që do të angazhohet në këtë projekt dhe për qëllime të projektit.
  • Specifikimet e pajisjeve janë: Intel Core i5 DDR5-5200Mh, 512 GB Pcle NVMe SSD Intel X Graphics Ëindoës 11 Pro.

ADRF fton të gjitha subjekte e interesuara që të dërgojnë në formë elektronike në adresën e-mailit të ADRF, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. apo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.ë ose të bëjnë dorezimin fizik të saj pranë zyrave të FSHDPAK në adresën Rruga e Bogdanëve, Nr.19 Tiranë, pranë njësisë administrative nr. 10 deri në datën deri në datën 20 Janar 2024, dokumentacionin e mëposhtëm:

  • Ofertën finaciare në Euro
  • Përcjellja e ofertës në monedhë të ndryshme nga Euro çon në përjashtimin automatik të subjektit garues nga procedura e prokurimit, duke mos kaluar në fazën e vlerësimit teknik të saj.
  • Vlera e ofertës duhet të llogaritet nga subjektet e interesuara me TVSH të përfshirë në çmim (Vat included). Në rast se subjekti përfshihet në kategorinë që përjashtohet nga TVSH duhet ta deklarojë atë.