Shërbimi synon të përmirësojë aksesin në drejtësi, nëpërmjet ofrimit të ndihmës juridike falas dhe mbështetjes psiko-sociale për 50 gra të mbijetuara të dhunës nga persona me aftësi të kufizuara.

Afati aplikimit 01.07.2021

Lexoni më shumë termat e referencës